E-Tour for Teens กิจกรรมดี ๆ เพื่อการศึกษา จากรายการ “มอร์นิ่ง ทอล์ค”

เริ่มต้นปีหมูทองปีนี้ รายการ “มอร์นิ่ง ทอล์ค” รายการทอล์คโชว์ภาษาอังกฤษ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลาเกือบ 15 ปี และยังออกอากาศทาง ทรูวิชั่นส์ ยูบีซี 60 (เคเบิล) และทรูวิชั่นส์ ยูบีซี 94 (สัญญาณผ่านดาวเทียม) ในเวลา 10.30 น. 17.00 น. และ 20.00 น. รวมทั้งช่องไทย โซไซตี้ แชนแนล (ช่อง 11/2) และไทยทีวี โกลบอล เน็ตเวิร์ค ในอีกกว่า 170 ประเทศทั่วโลก (ช่องทรูวิชั่นส์ ยูบีซี 60 (เคเบิล) และทรูวิชั่นส์ ยูบีซี 94 (สัญญาณผ่านดาวเทียม) เป็นช่องที่ยิงผ่านสัญญาณดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลจากพระราชวังไกลกังวล (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและสาระความบันเทิงต่าง ๆ) ได้จัดกิจกรรม อีทัวร์ ฟอร์ ทีนส์ (E-Tour for Teens) ให้ความรู้แก่นักเรียนและคณาจารย์หลาย ๆ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้จัดที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศเป็นแห่งแรก โดยมีนักเรียนและอาจารย์จากบริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษครั้งนี้ด้วยรวมกว่า 500 คน

นายพีระพงษ์ วิไลเรืองชูวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เล่าว่า “การที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อีทัวร์ ฟอร์ ทีนส์ (E-Tour for Teens) ครั้งนี้ สนุกมากครับ มีกิจกรรมและเกมภาษาอังกฤษหลากหลายมาก ทำให้ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และกล้าที่จะพูดมากขึ้นด้วย คราวหน้าถ้าผมเจอชาวต่างชาติ ผมจะพูดกับเขาครับ”

นางสาวอรณัฐ หงษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทย์ – คณิต โรงเรียนวัดนวลนรดิศ บอกว่า “ปัจจุบันเด็กไทยบางคนที่ออกสำเนียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ก็ไม่กล้าที่จะพูด ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งการพูดและหลักไวยากรณ์ รู้จักรูปประโยคและการเปรียบเทียบ ทำให้เรากล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และรู้สึกสนุกมากค่ะ อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกค่ะ”
ทางด้าน นายศิริธรรม หอมกลิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทย์-คณิต โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กล่าวว่า “การใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยในปัจจุบันไม่ค่อยดีนัก อาจเป็นเพราะไม่ได้ฝึกพูดตั้งแต่เด็กและไม่ได้ใช้ตลอดเวลาจึงไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร การจัดกิจกรรม อีทัวร์ ฟอร์ ทีนส์ (E-Tour for Teens) ครั้งนี้ได้รับทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง รวมทั้งการออกเสียง สำเนียง วิธีคิดในการตอบโจทย์ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปเลยครับ เพราะช่วยให้เด็กรักความสามัคคีและรู้จักคิดร่วมกัน เข้าใจความหมายของคำว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังช่วยให้เด็กวัยรุ่นอย่างพวกผม ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้นด้วยครับ”

นางสาวเพ็ญรัศมี กาญจนวลีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทย์-คณิต โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ทำให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สนุกมากค่ะ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษสนุกสนานขึ้น กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างเพื่อนโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียนด้วยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเด็กไทยในปัจจุบันยังรู้สึกกลัว ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าไม่ใช่ภาษาของตนเอง ยิ่งเวลาเจอชาวต่างชาติถามทางก็จะเดินหนี หากมีกิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายและสนุก เด็กไทยก็จะเก่งขึ้น และไม่กลัวการสนทนากับชาวต่างชาติอีกต่อไปค่ะ”

นางยุวดี อยู่สบาย อาจารย์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ให้ความคิดเห็นว่า “การเข้าร่วมกิจกรรม อีทัวร์ ฟอร์ ทีนส์ ในครั้งนี้ รู้สึกสนุกและได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เราสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ไปใช้พัฒนาตนเอง และถ่ายทอดความรู้แก่อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม รวมทั้งนำกิจกรรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เช่น กิจกรรมการออกเสียง ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเด็กไทยสมัยนี้ กล้าแสดงออกทางการใช้ภาษามากกว่าแต่ก่อน และสนใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังรู้สึกชื่นชมในความทุ่มเทและความเป็นกันเองของวิทยากรและทีมงานด้วยค่ะ”

ดร. วาเลอรี่ แมคเค็นซี่ เจ้าของและพิธีกรนำรายการ “มอร์นิ่ง ทอล์ค” ที่นำทีมงานไปจัดกิจกรรม อีทัวร์ ฟอร์ ทีนส์ (E-Tour for Teens) ครั้งนี้ เปิดเผยว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สามารถย่อโลกของคนไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดของโลกให้สามารถสื่อสารกันได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ แต่เยาวชนไทยก็ควรที่จะมีความรู้ทางด้านการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อจะช่วยประเทศชาติพัฒนาและสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้ ว่ากันว่าสมัยนี้ จะดีมากยิ่งขึ้นถ้าคนเราสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาที่ 3 อีกภาษาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เยาวชนไทยก็ไม่ควรที่จะลืมภาษาไทย และควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งทางด้านการพูด การอ่าน และการเขียนด้วย”

“การจัดกิจกรรม อีทัวร์ ฟอร์ ทีนส์ (E-Tour for Teens) แต่ละครั้ง เราจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยกิจกรรมและเกมต่าง ๆ จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อฝึกทักษะทางการใช้ภาษาแก่นักเรียน รวมทั้งเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายการฯ ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับศักยภาพทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ชมรายการฯ ในครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนนวลนรดิศรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และโรงเรียนเผดิมศึกษา นอกจากเด็กนักเรียนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานแล้ว อาจารย์เองก็ยังสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสอน เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป” ดร. วาเลอรี่ กล่าว

ต่อไปรายการ มอร์นิ่ง ทอล์ค จะไปจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างอีทัวร์ ฟอร์ ทีนส์ (E-Tour for Teens) ที่โรงเรียนไหน จังหวัดอะไร ต้องคอยติดตามกันให้ดี