งาน Wedding Fair 2007

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ)ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร จับมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยคุณวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว งานWedding Fair 2007 ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2550 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และการเปิดรับสมัครส่งผลงานชุดวิวาห์เข้าประชันฝีมือในการประกวดออกแบบชุดวิวาห์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2550 ( Thailand Wedding Designer Award 2007 ) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผจก.ทั่วไปบริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น
ออกาไนเซอร์ จำกัด
2. นางวนิดา ดุลละลัมพะ รองกรรมการผู้จัดการ เอ็น.ซี.ซี เมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด
3. นายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น
ออกาไนเซอร์ จำกัด
4. นางสาวดวงฤทัย ล่ำซำ ผจก. บริษัท ล๊อกซ์เล่ย์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
5. นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. นางฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เวดดิ้งคาสเซิล สตูดิโอ
7. นางสาวพิชชา ประกายเลิศลักษณ์ ผจก.ฝ่ายการตลาด T.Y. Marriage
8. นางอนิวรรณ อรุโณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ นิตยสาร Honeymoon & Travel
9. นายสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการศึกษาและวิชาการ
สถาบันออกแบบ นานาชาติชนาพัฒน์
10. นายวสุ แสงสิงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ