ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีมอบสิทธิเทคโนโลยีรากฟันเทียม แก่ “พัฒนาวิทย์” เอกชนรายแรก

สำนักงานจัดการเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ในฐานะผู้ช่วยสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย และนำผลงานการค้นคว้า วิจัยของคนไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม อนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด เป็นรายแรกได้รับสิทธิในเทคโนโลยี “ตัวยึดในกระดูกแบบเกลียวฝังใน สำหรับรากฟันเทียม” เพื่อผลิตและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสิทธิเป็นเวลา 5 ปี หวังทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้เอง พร้อมผลักดันผลงานวิจัยจากห้องทดลองออกสู่ตลาดและ ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีของคนไทย

จากซ้ายไปขวา : นายวินัย วีรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด , นายวรวุฒิ กุลแก้วกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด, ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง, พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด, รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และนางกอบแก้ว อัครคุปต์ ผู้ตรวจการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี