RS Today Plus

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน RS Today Plus เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องขอบเขตการทำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเอเยนซี่และนักลงทุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของทั้ง 8 ธุรกิจในกลุ่มอาร์เอส ณ ชั้น 45 ดิ ออฟฟิค แอด เซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวานก่อน