มุ่งสร้างความสำเร็จในการสัมมนาฟรี เรื่อง “ ทำธุรกิจอย่างไรให้ได้กำไร”

เพื่อสร้างกลวิธีแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างผลกำไรอย่างมั่นคง ในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ นิตยสารโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ จึงจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อที่ไม่ควรพลาด “ ทำธุรกิจอย่างไรให้ได้ผลกำไร ” ในประเด็น เส้นทางความสำเร็จ , ปัจจัยการทำธุรกิจให้ได้กำไร,การหาแหล่งเงินทุน และพบกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 น – 16.00 น. ห้อง Meeting Room 2 ณ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ นักการตลาดชื่อดัง และวิทยากรจาก แฟรนไชส์ชั้นนำ อาทิ แฟรนไชส์ร้านค้าปลีกเซเว่น อีเลฟเว่น, แฟรนไชส์ร้านอาหาร และกาแฟ BLACKCANYON COFFEE, ศูนย์เช่าร้านวีดีโอซึทาญ่า และธนาคารSME BANK

พิเศษ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับนิตยสารโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ ฟรี 2 ฉบับ ด่วนรับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งเพื่อความสะดวกของท่าน โทร. 02-720-4821 –4 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.franchisefocus.co.th