แอมเวย์แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งนางบุษปัน วังวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความแข็งแกร่งของพนักงานแอมเวย์ทั่วประเทศกว่า 500 ท่าน เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ที่ผ่านมา

นางบุษปันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 2 สถาบันได้แก่ South Kent College of Technology สหราชอาณาจักรอังกฤษ ในสาขาบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เอกวิชาบริหารบุคคล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล (ภาคอินเตอร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนางบุษปันมีประสบการณ์ทำงานที่บริษัท Derby & Co. ที่สหราชอาณาจักรอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นได้ทำงานกับบริษัท บู๊ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 5 ปี ก่อนจะเข้าร่วมงานกับแอมเวย์ประเทศไทยเป็นเวลา 15 ปี โดยรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันนางบุษปันรับผิดชอบนโยบายบริหารงานบุคคล โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่า “แอมเวย์…เพื่อคุณ เอชีวิตที่มีคุณค่า” ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี โดยเฉพาะการมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์อย่างมืออาชีพ รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาและใช้ศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายและความฝันของตนเอง