ไทยธนาคาร ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาการจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว (Subordinated Floating Rate Notes) อายุ 10 ปี จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับ มร.ริชาร์ด โคเอ็น (Mr.Richard Cohen) Executive Director และ จูดี้ ลิม (Ms.Judy Lim) Managing Director บริษัท มอร์แกน สเตนเล่ย์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (Morgan Stanley & Co. International Limited) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ไทยธนาคาร อาคารสาทร ทั้งนี้ ธนาคารจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายตราสารหนี้ไปใช้ในการขยายสินทรัพย์ของธนาคาร