ธนาคารทิสโก้เสนอบริการ…เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง

ธนาคารทิสโก้ เสนอบริการใหม่ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี “Tax Free Deposit” บริการเงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน ที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำเพียงฝากเท่ากันเป็นประจำทุกเดือน ขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท

ตั้งแต่ยกสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ในปี 2548 ธนาคารทิสโก้เปิดให้บริการเงินฝากทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ บัญชีกระแสรายวัน และกระแสรายวันพิเศษ ซึ่งได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.5% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท และบัญชีกระแสรายวันพิเศษ หรือบัญชีเช็คมีดอกเบี้ย เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท ที่ทางธนาคารได้ริเริ่มให้บริการเป็นแห่งแรกแบะได้รับการตอบรับเป็นอย่างจากลูกค้า เนื่องจากลูกค้าสามารถบริหารเงินหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า และยังได้รับผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.5% ต่อปีเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สำหรับบริการเงินฝากปลอดภาษี เป็นบริการที่ธนาคารนำเสนอแก่ลูกค้าแก่ลูกค้าเพื่อสนับสนุนการออมให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยบัญชีเงินฝากที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะการฝากที่ 4.75% และ 5.00 %ต่อปี สำหรับระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือนตามลำดับ โดยผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 15% นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการออมที่คุ้มค่า เป็นการสร้างวินัยในการออมที่ได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เหมาะกับลูกค้าที่มีรายได้ประจำและต้องการจัดสรรเงินออมแบบมีกำหนดเวลาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ สาขาย่อยเพชรบุรีตัดใหม่ สาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาต่างจังหวัดอีก 14 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา นครสวรรค์ พิษณุโลก ภูเก็ต ราชบุรี สงขลา สระบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2633 6000