ไทยพาณิชย์ ครองแชมป์ด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม 2 ปี ซ้อน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ครองความเป็นผู้นำด้านตลาดตราสารหนี้อีกครั้ง ด้วยการคว้า 2 รางวัล ด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2549 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ รางวัล Best Bond House และรางวัล Best Market Contributor ซึ่งธนาคารได้รับทั้ง 2 รางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สะท้อนความสำเร็จแห่งศักยภาพการให้บริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยมี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล และ นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบรางวัลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้

** หมายเหตุ : รางวัล Best bond House เป็นรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจตราสารหนี้ครบวงจร ที่มีความเป็นเลิศทั้งตลาดแรกและตลาดรอง มีประสิทธิภาพในการบริการและมีธรรมาภิบาลที่ดี รางวัล Best Market Contributor เป็นรางวัลสำหรับสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือดีเยี่ยมกับหน่วยราชการและมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยผลการพิจารณารางวัลดังกล่าวมาจากคณะอนุกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ ได้แก่ ผู้ลงทุน บริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ และ ผู้ค้าตราสารหนี้