CDG จัด Young CDG Writer Awards ครั้งที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการด้วยคุณภาพระดับสูงพร้อมให้คำปรึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดโครงการ Young CDG Writer Awards ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โดยจัดประกวดเรียงความให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้หัวข้อ “ ในหลวงของฉัน ” และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหัวข้อ “ พอเพียงเพื่อพ่อ ” ณ โรงแรมสยามซิตี้

ในภาพคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี ถ่ายภาพร่วมกัน หลังจากประชุม เพื่อร่วมตั้งกฎเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา ร่วมกันและจะเริ่มเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ และสาธารณชน ในช่วงเดือน พ.ค.- เดือน มิ.ย. 2550