อนันดา วัน ได้สินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ

ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด
(ที่ 5 จากขวา) ร่วมลงนามกับอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(กลาง) โดยมีปิยะ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จาก
ซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพ ปล่อยสินเชื่อวงเงิน 470 ล้านบาท ให้แก่
อนันดา วัน เพื่อนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โซนสุวรรณภูมิ