มนารมย์ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทาง เพื่อการรักษาสุขภาพจิตที่ดี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน จัดแถลงข่าวเปิดตัวและนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงพยาบาล ที่มีคณะจิตแพทย์กว่า 80 ร่วมก่อตั้ง ใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท มีความพร้อมในทุกด้านในการให้บริการสุขภาพจิตที่ดีแนวใหม่ให้กับคนไทยมุ่งเน้นให้การรักษา การฟื้นฟู และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกัน การดูแลรักษาทางจิตเวชที่ถูกต้อง ณ ห้องมนารมย์ โรงพยาบาลมนารมย์ บางนา

ผู้สนใจต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพจิต สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซท์ www.manarom.com