คอลลิเออร์ส เปิดสำนักงานใหม่ในประเทศไทย

คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก จับมือควบรวมกิจการ บริษัท พสุพัฒน์ เรียลตี้ และบริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล ผู้ให้บริการที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย

คุณปฏิมา จีระแพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงสำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยครั้งนี้ว่า “เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและท้าทาย เมื่อเราได้รับโอกาสในการดำเนินงานภายใต้แบรนด์ “คอลลิเออร์ส” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่จะสามารถพัฒนาชื่อเสียงของ “คอลลิเออร์ส” พร้อมนำเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ประธานกรรมการ บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “โอกาสของธุรกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนั้นมีอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาความเป็นจริงที่ว่า แบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง “คอลลิเออร์ส” ไม่มีนโยบายที่จะเข้าถึงลูกค้าแบบมุ่งหวังแต่เพียงยอดขายและผลกำไร หากแต่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แบบพันธมิตรที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดยืนอันเข้มแข็งของบริษัทฯ ในตลาดและเป็นที่มาของ คุณภาพอันเป็นแก่นสาระ และการให้บริการที่คัดเลือกอย่างเหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงคัดเลือกผู้ถือหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่เปี่ยมด้วยทั้งคุณวุฒิ คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วกันในประเทศไทย โดยจะร่วมมือในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

คุณปฏิมา กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ จะมุ่งมั่นขยายการให้บริการอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และให้ความสำคัญต่อบุคลากร ทั้งที่ร่วมงานอยู่ในปัจจุบันและรวมทั้งการคัดเลือกบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และมีพื้นฐานความสามารถในการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า”

“เราได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายของ คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ทั่วโลก ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวทำให้เราสามารถพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรของ พสุพัฒน์ เรียลตี้ ซึ่งขณะนี้เปลี่ยนเป็น คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้ดีมากยิ่งขึ้น”