สนใจซื้อขายตราสารอนุพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำบูธ บมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) กำลังให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และการเข้าร่วมโครงการ TFEX Futures Camp Challenge 2007 : ท้าเซียงอนุพันธ์ประชันเกม Online ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจการลงทุนในตราสารอนุพันธ์มากขึ้น ในงานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors’ Day 2007) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดร่วมกับสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย เป็นประจำทุกเดือน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ ฯ