เอสซีฯ แต่งตั้ง Call Center 1188 กด 7 บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายสมชัย สินจนานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงนามในสัญญาการให้บริการ Call Center 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการพิเศษแด่สมาชิกโครงการของบริษัทฯ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1188 กด 7 ของไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส เพื่อให้บริการข้อมูลสินค้า บริการ พร้อมตอบข้อซักถามตามมาตรฐานบริการของศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1188 ณ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้