บุคคลชั้นนำและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ณ นครเซนต์หลุยส์ ร่วมประชุมในกรุงเทพฯ เพื่อเจรจาและเสริมสร้างพันธมิตร

เมื่อเร็วๆนี้ อธิการบดี อธิการบดีกิตติคุณ คณบดี ตัวแทนจากทั้ง 7 สถาบันการศึกษา และกลุ่มนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ณ นครเซนต์หลุยส์ ได้เข้าร่วมประชุมกับบุคคลชั้นนำของเอเชียและคณะผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร โดยอธิการบดี มาร์ค เอส.ไร้ท์ตั้น กล่าวว่า จุดประสงค์หลักของการมาเยือนครั้งนี้เพื่อติดตามและเจรจาความคืบหน้าในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเอเชียชั้นนำทั้ง 16 แห่ง รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรู้จักกันในนามของกองทุนเล่าเรียนเพื่อนักศึกษานานาชาติแม็คดอนเนลล์ นอกจากนี้ การมาในครั้งนี้ยังมีกำหนดจัดงานสัมมนา โดยคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ณ นครเซนต์หลุยส์ ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์สากล ธุรกิจ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

คำบรรยายภาพ: อธิการบดี มาร์ค เอส.ไร้ท์ตั้น มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ณ นครเซนต์หลุยส์ กล่าวคำปราศัยระหว่างการประชุมล่าสุดกับบุคคลชั้นนำและนักวิชาการจากภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงอธิการบดีและคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย