คลิกสู่โลกของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย กับเว็บไซด์ใหม่แกะกล่อง

บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ตัวแทน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเว็บไซด์ใหม่แกะกล่อง
www.thaisugarmillers.com เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เกษตรกร นิสิตนักศึกษาประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพียงคลิกไปที่ www.thaisugarmillers.com ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซด์ที่ทันสมัยที่สุดของวงการน้ำตาลไทยได้ทันที

นายอำนวย ปะติเส ผู้อำนวยการบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ TSMC ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนของโรงงานน้ำตาลทราย 46 โรงงาน ทั่วประเทศ โดยมีพันธกิจว่า เรา คือ ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ของเอเชีย เรา คือ ผู้นำ ด้านคุณภาพ การผลิต และการส่งออก และผู้สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทย ทั้งในระดับชาติ และเวทีโลก บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทยจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ดี และช่วยกันสนับสนุนอุตสาหกรรมของคนไทย ดังนั้นจึงจัดทำเว็บไซด์
www.thaisugarmillers.com เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารในวงการอ้อย และน้ำตาลของไทย และของโลกทุกมิติรอบด้าน ทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกโดยเฉพาะ

โดยข้อมูลในเว็บไซด์ประกอบด้วย ข่าวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล, ประวัติศาสตร์น้ำตาล, อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย และน้ำตาลโลก, โลจิสติกส์, พลังงานทดแทน, ราคาน้ำตาลโลก, กฎหมายและระเบียบต่างๆ และบทความที่น่าสนใจต่างๆ, รวมทั้งการประกอบธุรกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งมวล ทั้งนี้เพื่อให้งานที่เสนอมีความสมบูรณ์เกิดประโยชน์ และติดตามได้ง่าย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง ได้อย่างง่ายดาย

ที่สำคัญเว็บไซด์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงลงชื่อและรหัสผ่านที่ออกให้โดย TSMC เท่านั้น ก็ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในวงการน้ำตาลอย่างแน่นอน และหากผู้ใช้บริการอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม มีข้อสงสัย มีความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยประการใดๆ ก็สามารถใช้บริการ web board หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ โดยมี webmaster ให้บริการตลอดเวลา