เชฟโรเลตพร้อมเดินหน้าปี 2550 จัดงานมอบรางวัลกระตุ้นขวัญดีลเลอร์ทั่วไทย

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมฝ่ายขายและพิธีมอบรางวัลประจำปี 2550 ให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตและพนักงานขาย ณ พาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้จำหน่ายและพนักงานขาย โดยมี มร. จอห์น ธอมสัน รองประธานฝ่ายขาย การตลาด และบริการหลังการขาย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธี

สำหรับปีนี้ มีพนักงานขายระดับคุณภาพที่สามารถสร้างยอดจำหน่ายและให้บริการที่ยอดเยี่ยมตามมาตรฐานของเชฟโรเลต ได้รับรางวัลพนักงานขายดีเด่นประจำปี 2550 ถึง 83 ท่าน และในระดับผู้จัดการฝ่ายขาย และ พนักงานขาย อีก 40 ท่าน

ในส่วนของผู้จำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตทั้ง 100 แห่งทั่วประเทศนั้น ผู้จำหน่ายฯ ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลในปีนี้ มี 3 รายได้แก่

– รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมที่มียอดขายสูงที่สุด ประเภทรถยนต์ ได้แก่ เชฟโรเลต ภูเก็ต
– รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมที่มียอดขายสูงที่สุด ประเภทรถกระบะ ได้แก่ เชฟโรเลต สุราษฎร์ธานี
– รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมที่มียอดขายรถทุกประเภทสูงที่สุด ได้แก่ เชฟโรเลต ขอนแก่น

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ที่เชฟโรเลตมีต่อผู้จำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ เชฟโรเลต ยังได้จัดการสัมมนาสำหรับผู้แทนจำหน่ายในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2550 นี้ ควบคู่ไปกับงานมอบรางวัลประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เทคนิคการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการขาย และเคล็ดลับในการเจาะตลาดในภาวะที่เศรษฐกิจไม่คงที่ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่อีกด้วย

จากภาพ: มร.จอห์น ธอมสัน (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานฝ่ายขาย การตลาด และบริการหลังการขาย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 แห่งได้แก่ รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมที่มียอดขายสูงที่สุด ประเภทรถยนต์ ได้แก่ เชฟโรเลต ภูเก็ต โดยเกรียงศักดิ์ จารุนนท์วิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมที่มียอดขายสูงที่สุด ประเภทรถกระบะ ได้แก่ เชฟโรเลต สุราษฎร์ธานี โดยวิเลิศ ด่านขุนทด (ขวา) รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมที่มียอดขายรถทุกประเภทสูงที่สุด ได้แก่ เชฟโรเลต ขอนแก่น โดยพงศ์ชัย อุเทนพัฒนันท์ (ซ้าย)