ภาพยนตร์โฆษณา น้ำดื่มคริสตัล ชุด "เปล่งประกายดูดีทุกรายละเอียด"

เจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำดื่มคริสตัล

ชื่อแคมเปญ : เปล่งประกายดูดีทุกรายละเอียด

ชื่อภาพยนตร์โฆษณา : Attractive

ความยาว : 30 วินาที

เอเจนซี่ผู้ดูแลงานโฆษณา : JWT

ผู้ผลิตงานโฆษณา : TRITON

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา : สีหบุตร สุมชาย ณ อยุธยา

แนวคิด : ดูดีทั้งตัว เพราะดูแลจากภายในในโลกนี้ ทุกคนอยากดูดี
คนส่วนใหญ่เลยเน้นการดูแลไปที่ใบหน้าเป็นพิเศษ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี
เพราะเชื่อว่าใบหน้านี่แหละ สร้างความประทับใจได้ดีที่สุด
แต่ในชีวิตจริง เราไม่สามารถบังคับให้ใคร เห็นหน้าเราก่อนได้
บางครั้งเราอาจเดินอยู่บนถนน เดินตามหลังคนๆ หนึ่ง แล้วก็เห็นว่า
ผิวที่แผ่นหลังของเธอสวยจัง ก็ทำให้นึกอยากจะเห็นหน้าเจ้าของขึ้นมา
เพราะการดูแลตัวเองจากภายใน เป็นการดูแลแบบทั่วถึงทุกอวัยวะ
ซึ่งจะสะท้อนออกมาทางสุขภาพร่างกาย และสุขภาพผิวพรรณที่ดูดี
ทำให้มั่นใจ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น