นิสสันเทคนิคอลเซ็นเตอร์ฯโชว์ศักยภาพผู้นำภูมิภาค รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก บูโรเวอริทัส

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. อิทารุ นิชิคาวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิสสัน เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด ( NTCSEA ) พร้อมทีมผู้บริหารส่วนสำนักงาน ทีมวิจัยและพัฒนา รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากบูโรเวอริทัส โดยมีนายกรวุฒิ ภู่พงศ์ ผู้จัดการแผนกรับรองมาตราฐาน บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้มอบท่ามกลางความยินดี ของสักขีพยานจำนวนมาก สำหรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ที่บริษัท นิสสัน เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด ได้รับเป็นมาตราฐาน สากลเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ……ที่ให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ฯ โดย รวม อาทิเช่น การพัฒนาคุณภาพ การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ให้มีคุณภาพสูงสุด การลดต้นทุนการบริหารการผลิต ความ สามารถในการขยายตลาดรถนิสสันพร้อมการแต่งตั้งไทยเป็นศูนย์การผลิตและส่งออก รวมทั่งขยายความต้องการของผู้บริโภคที่ มีต่อรถยนต์นิสสันทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียน ……..สำหรับผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ และการจัดทำ

มาตรฐานสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2670 4800 ทุกวันในเวลาทำการ