งานสัมมนาเรื่อง……อนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในตลาดโลก

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินโครงการ Business Matching ภายใต้การสนับสนุนโครงการโดย…สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง…อนาคตของอุตสาหกรรม สิ่งทอไทยในตลาดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมในอุตสาหกรรมสิ่งทอในตลาดเมืองไทยและตลาดโลกแก่ผู้ประกอบการทั่วไปหรือผู้สนใจในอุตสาหกรรมนี้จะได้สามารถปรับตัวและดำเนินงาน….ให้สามารถแข่งขัน ในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจาก…นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากร วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.2550 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ณ เวทีกิจกรรม Hall A ด้านหน้าห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

ผู้สนใจร่วมการเสวนากรุณาสำรองที่นั่งได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย….หรือสอบถามรายละเอียดที่โทร. 0 2345 1112, 0 2345 1115 และ 0 2345 1117-8 ทุกวันในเวลาทำการ ( กรุณาสำรองที่นั่งด่วนเนื่องจากจำกัดผู้ร่วมสัมมนาเพียง 70 ที่นั่งเท่านั้น)