เอสจีเอส จัดสัมมนา Green Club ครั้งที่ 7

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา Green Club ครั้งที่ 7 ขึ้น ว่าด้วยเรื่องของการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และ Carbon Credit โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น, ที่ปรึกษาการจัดทำโครงการ CDM บริษัท เออีซี จำกัด และผู้ตรวจประเมินโครงการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโรงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และ Carbon Credit ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ว่าด้วยอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมผลักดันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพตลอดจนสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและโลกที่ดีขึ้น

โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ ห้องซากุระ ชั้น L จัสมิน เอ็กเซ็กคิวทิฟ สูท (สุขุมวิท ซอย 23) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2678-1813 ต่อ 1400

เกี่ยวกับเอสจีเอส
กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการให้บริการด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ บริษัทเอสจีเอส ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 และได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลในด้านคุณภาพและความซื่อสัตย์ ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 42,000 คน บริษัทเอสจีเอส ได้ขยายเครือข่ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการการกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก