มรภ. บุรีรัมย์ –หอการค้าจังหวัด – เอไอเอส ประสานความร่วมมือต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ จัดสัมมนาโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง” แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเศรษฐกิจปี 2550

กำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550 ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.connect.co.thหรือ โทรศัพท์ 02-9384262-3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น