กรมส่งเสริมการส่งออก เปิดตัว โครงการการเรียนรู้การส่งออกผ่านระบบ e-Learning

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดตัว โครงการการเรียนรู้การส่งออก ผ่านระบบ e-Learning หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจส่งออก” เพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจศึกษาเรื่องการส่งออก โดยมีนางสมจินต์ เปล่งขำ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก (ที่ 1 จากขวา) ดร. กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน และนายพิพัฒน์ ดวงคำสวัสดิ์ ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้