ธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย มอบ 10 ล้านบาทสมทบ “กองทุนระยองแข็งแรง”

นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด และผู้แทนจากบริษัทในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Chemicals) มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับนายพลวัต ชยานุวัชร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อสมทบทุน “กองทุนระยองแข็งแรง” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มอบทุนและทรัพย์สิน เพื่อเป็นเงินทุนส่วนกลางสำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างคุณภาพที่ดี และพัฒนาพื้นที่ จ.ระยอง