Emerson ย้ำการประหยัดพลังงาน เป็นหัวใจสำคัญในการแข่งขันของธุรกิจระบบปรับอากาศ

Emerson Climate Technologies (บริษัท อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ Emerson เน้นย้ำภารกิจของบริษัทฯ ในการสนับสนุนรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ณ งาน Property & Facilities Management Congress 2007 ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ

จากการที่รัฐบาลไทยมีโครงการสนับสนุนให้ผู้ผลิตระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น และผู้บริโภค ให้ผลิตและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูง ดังนั้นในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสำหรับระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบระบายอากาศ Emerson Climate Technologies จึงนำเสนอเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานใหม่ๆ ที่สามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มมากขึ้นออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

มร. มาร์ค ดันสัน รองประธานบริษัท ฝ่ายการตลาด Emerson Climate Technologies Asia กล่าวว่า “เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ขณะเดียวกันยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริม-ทรัพย์โดยการยกระดับความรู้สึกสบายของผู้ใช้และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้รับการยอมรับมากในอุตสาหกรรม เช่น คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครล (Copeland Scroll? Compressor) และอุปกรณ์ควบคุมโฟลคอนโทรล (Flow Controls) ช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น”

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของประเทศไทย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การออกแบบอาคารสมัยใหม่ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีระบบปรับอากาศเป็นอย่างมาก โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านค่าใช้จ่ายรวม การประหยัดพลังงาน ประสบการณ์ที่ดีของผู้บริโภค และความสวยงามของอาคาร เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ดิจิตอลสโครล (Copeland Digital Scroll?) สามารถนำเสนอประโยชน์มากมายแก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงลูกค้า ทั้งประโยชน์ในด้านความยืดหยุ่นของการใช้งาน ความเรียบง่ายของระบบ การประหยัดพลังงานสูงสุด และความน่าเชื่อถืออย่างสูง

เทคโนโลยีโคปแลนด์ดิจิตอลสโครล ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ผลิตระบบปรับอากาศชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก ด้วยความน่าเชื่อถือสูงถึง 99.996 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้โคปแลนด์ดิจิตอลสโครล เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีนี้มีช่วงการทำความเย็นที่กว้าง 10-100% ซึ่งนับเป็นช่วงการทำความเย็นที่กว้างที่สุดในตลาดปัจจุบัน และการที่มีช่วงการทำความเย็นที่กว้างนี้ ทำให้เทคโนโลยี โคปแลนด์ดิจิตอลสโครล ไม่มีการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์ จึงทำงานเงียบและมีความสามารถในการประหยัดพลังงานสูง นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิห้องไว้ได้อย่างแม่นยำที่ +/-0.5 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เทคโนโลยีโคปแลนด์ดิจิตอลสโครล จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่พักอาศัย อุตสาหกรรม และการพาณิชย์

“เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ Emerson Climate Technologies จึงได้เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ในประเทศไทยขึ้นสองเท่า เป็น 1.7 ล้านเครื่องต่อปี ในปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเราในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย และทีมงานที่เยี่ยมยอดของเราที่ประจำอยู่ที่โรงงานผลิตในจังหวัดระยอง” มร. ดันสัน กล่าวสริม

Emerson Climate Technologies มีโรงงานอยู่ 2 แห่งในภูมิภาคเอเชีย คือ ในประเทศจีนและไทย โรงงานในประเทศจีนจะผลิตเพื่อการอุปโภคภายในประเทศเท่านั้น ส่วนโรงงานในประเทศไทย รองรับการผลิตสำหรับตลาดทั่วโลก

เกี่ยวกับ Emerson
Emerson (NYSE: EMR) เป็นผู้นำระดับโลกในการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับวิศวกรรมให้เกิดเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่ พลังงานเครือข่าย (Network Power) การจัดการกระบวนการ (Process Management) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Industrial Automation) เทคโนโลยีสำหรับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น (Climate Technologies) รวมถึงเครื่องมือกลและอุปกรณ์ต่างๆ (Appliance and Tools) Emerson มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ มลรัฐเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2549 Emerson มียอดขายรวมสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GoToEmerson.com

เกี่ยวกับ Emerson Climate Technologies
Emerson Climate Technologies ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ Emerson เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสำหรับระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบระบายอากาศ สำหรับที่พักอาศัย อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจ Emerson Climate Technologies ประยุกต์เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเข้ากับวิศวกรรม การออกแบบ การกระจายสินค้า การให้ความรู้ และการบริการ เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับระบบปรับอากาศระบบทำความเย็น และระบบระบายอากาศ

เทคโนโลยีของ Emerson Climate Technologies เช่น คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครล (Copeland? Scroll) และ อุปกรณ์ควบคุม Flow Controls ถือเป็นนวัตกรรมระดับโลกสำหรับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่นการควบคุมและปรับอากาศให้มีความรู้สึกสบาย การรักษาคุณภาพอาหาร และการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EmersonClimate.com