บทบาทของบริษัทข้ามชาติต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทย

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ต้อนรับ อานันท์ ปันยารชุน ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ในโอกาสเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องบทบาทของบริษัทข้ามชาติต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทย ซึ่งบรรยายโดย ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องประจำปี 2550 และนักวิชาการรางวัลเหรียญทองคำ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ