ไทยสมาร์ทคาร์ด มั่นใจตลาดบัตรเงินสดโต ขยายการลงทุนเท่าตัวอีก 800 ล้าน

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ผู้นำบัตรเงินสด”สมาร์ทเพิร์ส” บัตรเงินสดดิจิตอล เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 800 ล้านบาทเป็น 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อลงทุนในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของไทยสมาร์ทคาร์ด การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการชำระเงิน การลงทุนในการทำตลาดเพื่อขยายฐานผู้ใช้ พร้อมเน้นย้ำว่าปีนี้ตลาดบัตรเงินสดดิจิตอลในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และไทยสมาร์ทคาร์ดจะรักษาความเป็นผู้นำของตลาดนี้ไว้อย่างแน่นอน

คุณฉัตรไชย ฉัตรชัยกนันท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจและการตลาด บริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด กล่าวว่า “ไทยสมาร์ทคาร์ดเป็นบริษัทแนวหน้าที่นำเทคโนโลยีชั้นนำมาใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การชำระเงินของคนในยุคปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค การเพิ่มทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นความตั้งใจที่ชัดเจนของไทยสมาร์ทคาร์ดที่จะไม่หยุดนิ่งในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย”