โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 3 ปีซ้อน

นายเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง (ซ้าย) ในเครือกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ซึ่งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรมปีนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย ในปี 2548 ได้รับรางวัลประเภทด้านการบริหารคุณภาพ และ ในปี 2549 ได้รับรางวัลประเภทการจัดการพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
ภัทรา เรืองสวัสดิ์
บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
โทร. 0-2656-8488 ต่อ 345