ปาล์ม สปริงส์ คันทรี โฮมส์ รักเชียงใหม่ มอบ 8 แสน ร่วมลอกเหมือง ป้องกันน้ำท่วม

โครงการปาล์ม สปริงส์ คันทรี โฮมส์ เชียงใหม่ โดยคุณอดิศักดิ์ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับทางหลวงชนบท และอบต.หนองผึ้ง (อ.สารภี เชียงใหม่) ขุดลอกเหมืองระบายน้ำ เหมืองร้องเดื่อ, เหมืองลำฟ้าผ่า และคลองเคหะภัณฑ์ ซึ่งปาล์ม สปริงส์ฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 800,000 บาท รวมระยะการขุดลอกเหมืองทั้งสิ้น 3,326 เมตร ภายในเวลา 60 วัน เริ่มจากเดือนกลางเดือนพฤษภาคม 255050 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การขุดลอกเหมือง และคูคลอง จะทำให้การระบายน้ำในฤดูฝนมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาน้ำท่วมในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการปาล์ม สปริงส์ คันทรี โฮมส์ ขอเป็นหนึ่งผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ, พัฒนาชุมชน และสังคม