“พลัส พร็อพเพอร์ตี้” สบช่องเปิดตัวบริษัทน้องใหม่ “ทัช” ตั้งทีมผู้บริหารมืออาชีพชุดใหม่

“พลัส พร็อพเพอร์ตี้” ประกาศเปิดตัว “ทัช พร็อพเพอร์ตี้” รุกตลาดบริการด้านอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ปูพรม 4 ธุรกิจหลัก นำด้วยธุรกิจดาวรุ่งบริการตรวจสอบอาคาร, ธุรกิจบริหารการขายโครงการ, ธุรกิจบริหารจัดการโครงการ และธุรกิจที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ คัดสรรทีมบริหารชุดใหม่ที่มากประสบการณ์ พร้อมมอบคำปรึกษาแบบมืออาชีพ สร้างความต่างในตลาด ณ ปัจจุบัน เชื่อมั่นได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม ตั้งเป้าหมายให้คงความเป็นผู้นำด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานอำนวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ถือเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ให้ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์, การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การที่เราวางตำแหน่งทางการตลาดของเราให้มีความ “ครบวงจร” นี้เอง ทำให้เราได้ประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วน และสามารถสร้างผลการดำเนินงานออกมาได้ดีตรงตามคาดหมาย และเติบโตอย่างเนื่องทุกปี ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งบริษัทที่ดำเนินงานด้านการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรงขึ้นมาอีก 1 บริษัท ในชื่อ “บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” หรือ “ทัช” โดยมอบหมายให้กลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละบริการเป็นผู้ดูแล ภายใต้ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา

“ปัจจุบัน ในประเทศไทยค่อนข้างหาบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีภูมิหลังเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพได้ยาก ทำให้บริษัทที่ปรึกษาที่มีอยู่ในตลาด ณ ปัจจุบัน มีขีดจำกัดในการให้คำปรึกษา เพราะขาดประสบการณ์ตรงในบางบริการ ซึ่งต่างจาก “ทัช พร็อพเพอร์ตี้” เนื่องจากเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง คลุกคลีอยู่กับข้อมูลของวงการธุรกิจนี้มานานกว่า 10 ปี ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ ผมเชื่อมั่นว่าการเปิดตัว “ทัช พร็อพเพอร์ตี้” ในครั้งนี้ จะสามารถสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน” ประธานอำนวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าว

ด้านนางสาววิสาร์กร ฉันทไกรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อธิบายเกี่ยวกับ “ทัช พร็อพเพอร์ตี้” ว่า “กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ ทัช กับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จะแตกต่างกันเล็กน้อย โดย ทัช จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเจ้าของธุรกิจ เจ้าของโครงการ นิติบุคคล เจ้าของอาคารต่างๆ (Business to Business – B to B) ซึ่ง ทัช ได้แยกทีมบริหารออกจาก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทีมบริหาร, ทีมขาย หรือทีมการตลาด และด้วยลักษณะธุรกิจการให้บริการครบวงจรของเรา ทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เริ่มต้น คือ บริการที่ปรึกษา

ต่อเนื่องไปถึงบริการบริหารงานขายโครงการ และขั้นสุดท้ายคืองานบริหารจัดการอาคาร โดยเบื้องต้นทัชได้วางตำแหน่งทางการตลาดในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ “เติมศักยภาพความเป็นมืออาชีพของคุณให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุด (Bringing out the professionalism)”

ในด้านขอบข่ายการให้บริการของ ทัช ประกอบด้วย ธุรกิจด้านการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของผู้อาศัยในอาคาร จึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีอาคารที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ ควบคุมอาคาร 2522 ที่กำหนดไว้ จำนวนทั้งสิ้น 13,000 อาคารทั่วประเทศ ซึ่งอาคารทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบอาคาร ภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในเขตกทม. มีอาคารขนาดใหญ่พิเศษจำนวน 3,000 อาคาร และอาคารสูงจำนวน 2,000 อาคาร โดย ทัชได้เล็งกลุ่มเป้าหมายในส่วนนี้ไว้โดยในปี 2550 ตั้งเป้าไว้ที่ 50 อาคาร, ด้านธุรกิจบริหารการขายโครงการ (Sales Management), เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่ตลาดของ ทัช ถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกที่มีศักยภาพสูงแก่ตลาด โดยตั้งเป้าในปี 2550 ไว้ 4-5 โครงการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้รับบริหารงานขายโครงการให้โครงการ เซนส์ สุขุมวิท (Sense Sukhumvit) ตั้งอยู่ที่บนถนนสุขุมวิท 68 ส่วนอีก 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเจรจา ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีอาคารและโครงการต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งทัช เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการเจาะเข้าตลาดใหม่ๆ ด้วยกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนบริการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยตั้งเป้าปี 2550 ไว้ 10 โครงการ สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Consultancy)นั้น เราตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ที่สถาบันการเงิน เจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาที่ดินของตนเอง และกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ทำโครงการอยู่ในปัจจุบัน โดยขอบเขตงานที่ให้บริการได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ทัช กล่าวสรุป

เกี่ยวกับบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพ ในเครือของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท โดยให้บริการครอบคลุม 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร, ธุรกิจบริหารงานขายโครงการ, ธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย และธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทัชมีรูปแบบการบริหารและการจัดการที่ทันสมัย ใส่ใจในทุกรายละเอียดเหมือนเป็นโครงการของทัชเอง และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับทุกการลงทุนอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-7333 หรือ
www.touchproperty.co.th