ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงิน โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตาบอด

วิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 6 ,300, 000 บาท สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ตาบอดเพื่อเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ (ที่ 5จากซ้าย) ให้เกียรติรับมอบ