“หลักการให้มูลค่ากับบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

จากภาพ : (จากซ้าย) Mr. Gillem Tulloch Head of Research CLSA Securities (Thailand) Mr. Peter Taylor Head of Corporate Governance Aberdeen Asset Management Asia Limited และ ชาญชัย จารุวัสตร์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ขวาสุด) ร่วมเสวนาหัวข้อ “Corporate Governance and Enterprise Value” เพื่อให้ทราบแนวโน้มการพัฒนาเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของประเทศต่างๆ และเกณฑ์การพิจารณาของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการให้มูลค่าของกิจการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินรายการโดย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ