ทิปโก้ งัดกลยุทธ์ CSR รวมพลัง “ทิปโก้อาสา” คืนสมดุลย์สู่ธรรมชาติ

ในปัจจุบันกระแสแห่งความผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้างทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในเมืองไทย สร้างความตื่นตัวให้แก่บรรดาธุรกิจทั้งใหญ่ เล็ก พากันแสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยกระแสการเกิดขึ้นของกิจกรรม CSR หรือเรียกอีกอย่างว่า กระแสความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมในประเทศไทย เริ่มก่อตัวขึ้นมาอย่างมั่นคงมาตั้งแต่ปี 2549 และได้ขยายความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจุจบันด้วยความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ

เช่นเดียวกับ กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม CSR นี้ จึงได้จับมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย และสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่สิ่งแวดล้อม โดยชักชวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ รวมตัวกันเป็น “ทิปโก้อาสา” ร่วมกับชาวบ้านตำบลอ่าวน้อยกว่าพันคน ลงมือปลูกหญ้าแฝก 50,000 ต้นและต้นไผ่ 500 ต้น บริเวณคลองนาน้อยห้วยด้วน หมู่ 4 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคืนความสมดุลย์สู่ธรรมชาติและปรับภูมิทัศน์ของคูคลองให้สดใส สวยงาม

นายชัยวัฒน์ กุณฑีทอง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจกระป๋องเปล่า หัวหน้าคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ผู้รับผิดชอบโครงการปลูกหญ้าแฝกในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกหญ้าแฝกที่คลองนาน้อยห้วยด้วนในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อต้องการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพลำคลองนาน้อย ซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานผู้เข้าร่วมในโครงการ “ทิปโก้อาสา” ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกกว่า 50,000 ต้น และต้นไผ่อีกกว่า 500 ต้น เพื่อคืนสมดุลย์สู่ธรรมชาติ เพิ่มสีเขียวสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างพนักงานของบริษัทและชาวบ้านในพื้นที่ให้ได้รับรู้ถึงความสำคัญธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา และที่สำคัญทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลูกหลานต่อไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ ทิปโก้ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในครั้งนี้ นอกจะเป็นการช่วยทำให้ระบบสมดุลย์ทางธรรมชาติได้ฟื้นตัวกลับคืนแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้ปัญหาการพังทลายหน้าดินบริเวณริมตลิ่งคลองนาน้อยห้วยด้วนลดลงอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า รากของหญ้าแฝกสามารถยึดติดกับผืนดินได้เป็นอย่างดี เวลาที่น้ำฝนชะล้างเอาเศษดินเศษหินมาก็จะถูกหญ้าแฝกดักไว้ ทำให้ไม่สามารถไหลลงลำคลอง จนก่อให้เกิดปัญหาตลิ่งพังได้

ด้าน นายประสม ใจใหญ่ กำนัน ต.อ่าวน้อย ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและขอขอบคุณ “บริษัททิปโก้” ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยให้สภาพแวดล้อมของคลองนาน้อยห้วยด้วนดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย เพราะจะได้มีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน”