งานสัมมนา For Life, With Love: Safe Mobility and HIV and AIDS

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM International Organization for Migration) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลก จะเปิดตัวสื่อแอนิเมชั่นและคู่มือพัฒนาทักษะชีวิตชุด “For Life, With Love – Safe Mobility & HIV & AIDS, Greater Mekong Sub-Region (GMS)” ซึ่งเป็นสื่อในชุดการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย สื่อชุดนี้เป็นการพัฒนาโดยความร่วมมือของภาคีทั้งภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และเอ็นจีโอในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยการมีส่วนร่วมของแรงงานย้ายถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ให้กับแรงงานย้ายถิ่นซึ่งมีจำนวนนับล้านคนในอนุภูมิภาค โดยในงานจะมีองค์กรภาคีที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานและเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์จาก 5 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงและในประเทศไทยมาเข้าร่วม เพื่อจะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล ให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำกิจกรรมเพื่อป้องกันผู้คนโดยเฉพาะแรงงานย้ายถิ่นจากโรคเอดส์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างเข้าใจ เพื่อให้ทุกชีวิตดำรงอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัย

งานเปิดตัวครั้งนี้จะมีนิทรรศการสื่อและการเสวนาเพื่อแสดงความเห็นในเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานและโรคเอดส์ในอนุภูมิภาค และการเอาสื่อไปใช้ในแต่ละประเทศ นำการเสวนาโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน มร. คริสโตเฟอร์ โลเวนสไตน์-ลอม – โฆษกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค, ดร. มาเรีย เนเน็ตต์ โมตุส – ที่ปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, คุณมณทิรา อินคชสาร ผู้จัดการโครงการ การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยจากเอชไอวีและโรคเอดส์ ร่วมด้วยตัวแทนภาครัฐจาก 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง นิทรรศการและการเสวนาจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้อง คริสตัล 1 & 2 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์