ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล Entertainment Business Award 2007

เมื่อเร็วๆ นี้ ม.หอการค้าไทย โดย คุณประมนต์ สุธีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (คนขวา) มอบรางวัล Entertainment Business Award 2007 ให้แก่ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (คนซ้าย) ในฐานะที่เป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ ณ หอ้งประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย