ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จับมือ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประกวดถ่ายภาพและวาดเส้นสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทย 2550


06-07-2007 00:00:00

ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จับมือคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมคลาสสิคในไทย จัดโครงการ “ ประกวดถ่ายภาพและวาดเส้นสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทย 2550 ” เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายนศกนี้ สำหรับผู้ชนะรับโล่ห์และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท

นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัทรับสร้างบ้านระดับพรีเมี่ยม เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “ประกวดถ่ายภาพและวาดเส้นสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทย 2550” หรือ “ Thailand Classical Architecture Photographic & Drawing Contest 2007” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแนวคลาสสิคไทยให้คงอยู่ในสังคมไทยแบบยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและวาดเส้นงานสถาปัตยกรรมคลาสสิค ได้มีเวทีแสดงความสามารถ แสดงฝีมือในการถ่ายภาพและวาดรูป และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รู้จักงานสถาปัตยกรรมคลาสสิคมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคคลทั่วไป และ นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดอายุ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 สิ้นสุดการส่งผลงานเข้าประกวดวันที่ 30 กันยายน 2550 และจะมีการตัดสินรอบแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2550 และตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 ตุลาคม 2550

สำหรับหลักเกณฑ์ในการในการส่งผลงานเข้าประกวดได้แบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.การประกวดถ่ายภาพ ผู้ร่วมประกวดจะต้องส่งภาพสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทยขนาด 10 X 12 พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับลงแผ่น CD 2. ประกวดวาดเส้น ผู้ร่วมประกวดจะต้องวาดเส้นสถาปัตยกรรมคลาสสิค ในเมืองไทยลงในกระดาษขนาด A3 ติดลงใน Feature Board และด้านหลัง Feature Board ติดกระดาษ A4 อธิบายถึงแรงบันดาลใจ

ส่วนเกณฑ์การตัดสินผู้เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ และงานออกแบบที่สื่อความหมายของงานสถาปัตยกรรมคลาสสิคได้อย่างสวยงาม และการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งถือเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณา และสงวนสิทธิผู้เข้าประกวดในการร้องเรียน หรือ แสดงออก

นายสุรัตน์ชัย กล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 รางวัลสำหรับการประกวดถ่ายภาพ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆละ 10,000 บาท และ ส่วนที่ 2 รางวัลสำหรับการประกวดวาดเส้น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆละ 10,000 บาท อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด โทร.0-2970-3080 หรือที่เว็บไซต์ www.emperorhouse.com

”โครงการนี้บริษัทมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป ได้อนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมคลาสสิคให้อยู่ในสังคมไทยต่อไป และต้องการให้ประชาชนทั่วไป ร่วมทั้งนิสิต นักศึกษา มีความเข้าใจและรู้จักงานสถาปัตยกรรมคลาสสิคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบการสร้างงานสถาปัตยกรรม คลาสสิคอีกด้วย“ นายสุรัตน์ชัย กล่าว