บรีส เปิดโครงการต่อยอด “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้”

จากภาพ : การสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมของ “บรีส” ได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น เมื่อ นางวรรณิภา ภักดีบุตร (ขวาสุด) รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ส่วนบุคคล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และนายยลยง มีพืชน์ (กลาง) นายอำเภอทัพทัน ร่วมกันเปิดโครงการ “สร้างร่างกายให้แข็งแรง เป็นแหล่งเรียนรู้ สู่ชีวีมีสุข สนุกกับลานเล่นบรีส” ที่โรงเรียนบ้านวังเตย จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก นายเยียน เวฬุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการจัดสร้าง “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้” ซึ่งบรีสสร้างให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่น ได้เลอะ และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เมื่อปีที่แล้ว