อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย ฉลองครบรอบ 10 ปี เปิดตัวแคมเปญ Allianz C.P. PLUS 10

อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย ฉลองครบรอบ 10 ปีของบริษัท ด้วยการร่วมกับ “ ทีวีบูรพา” เปิดตัวโครงการ “อลิอันซ์ ซี.พี. สื่อความรู้เพื่อเด็กไทยในชนบท” โดยการมอบวีซีดีรายการกบนอกกะลาเพื่อใช้เป็นความรู้เสริมให้แก่โรงเรียนในชนบท 80 แห่งทั่วประเทศ พร้อมขอบคุณลูกค้าด้วยแคมเปญพิเศษ Allianz C.P. PLUS 10 ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบความต้องการอย่างหลากหลาย

นายปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด เปิดเผยในโอกาสที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบ 10 ปีว่า บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2540 ในนามบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ประกันภัย จำกัด ต่อมาในปี 2543 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศร่วมทุนกับกลุ่มอลิอันซ์ กลุ่มธุรกิจประกันภัยชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ในช่วงแรกบริษัทฯ เน้นการขยายธุรกิจประกันภัยรายใหญ่ (Industrial and Commercial) จนทำให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดการรับประกันภัยขนาดใหญ่ เช่น โครงการ Mega projects ระดับประเทศหลายโครงการ ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายตลาดประกันภัยรายย่อย (Retail) อย่างจริงจัง จนทำให้สัดส่วนลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2547 เป็น 1 ใน 3 ของธุรกิจทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวเกิดจากการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและตรงใจลูกค้า การขยายสาขาและเครือข่ายการขายและบริการไปในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ การยกระดับการบริการเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า จนมาถึงวันนี้ที่อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย เติบโตจากยอดเบี้ยประกันภัยเพียง 52 ล้านบาท ในปี 2540 เป็นกว่า 1,500 ล้านบาท ในปี 2549 เป็นการเติบโตที่มั่นคง อันนำมาซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นจาก 300 ล้านบาทในปี 2540 เป็นกว่า 480 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในอีก 3 ปีข้างหน้า อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตในอัตราสองเท่าของอัตราเติบโตตลาด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มียอดเบี้ยประกันภัยรับเติบโตจากปัจจุบันเป็นกว่า 2,500 ล้านบาท ภายในปี 2553

“เพื่อเป็นการขอบคุณต่อความไว้วางใจของลูกค้าตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จึงมีความภูมิใจสร้างสรรค์แผนประกันภัยใหม่จำนวนถึง 10 แผนออกสู่ตลาด ภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า “พลัส เท็น (Plus 10)” เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ที่มุ่งเน้นความคุ้มครองที่เพียงพอในราคาประหยัด โดยเริ่มแรกจะทยอยออกแผนประกันใหม่จำนวน 4 แผนสู่ตลาดก่อนในปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีการออกบูธ ณ บริเวณหน้าอาคาร ซี.พี. ถนนสีลม เพื่อเปิดตัวแผนประกันภัยดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นจะทยอยออกแผนประกันภัยใหม่จนครบ 10 โครงการภายในครึ่งปีแรกของปี 2551 ทั้งนี้ แผนประกันภัยใหม่ทั้ง 10 แผนนี้ มีความ

คุ้มครองพิเศษ 10 รูปแบบที่แตกต่างไปจากแผนประกันภัยทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน ซึ่ง อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย พร้อมที่จะมอบการดูแลอย่างครบวงจรในทุกๆ ด้านได้แก่ ตัวคุณ ครอบครัวที่คุณรัก และทรัพย์สินที่หวงแหน ทั้งรถยนต์ บ้าน และธุรกิจที่คุณสร้าง ให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในทุกๆ ด้าน” นายปกิต เอี่ยมโอภาส กล่าว

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย ได้จัดทำโครงการ อลิอันซ์ ซี.พี. สื่อความรู้เพื่อเด็กไทยในชนบทขึ้น เพื่อมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยการมอบสื่อความรู้วีซีดีรายการกบนอกกะลาซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เพื่อผลิตและจัดทำเทปรายการในรูปแบบวีซีดีให้แก่โรงเรียนในชนบท 80 แห่งทั่วประเทศ โดยจะทยอยมอบให้แก่โรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะต่อไป “เราต้องการสนับสนุนในด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นแก่นสำคัญในการพัฒนาประเทศ และสิ่งที่จะหล่อหลอมให้เด็กไทยเกิดการพัฒนาได้นั่นคือการให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยสาเหตุที่เลือกรายการกบนอกกะลา เพราะเป็นรายการที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะสื่อเพื่อเสริมความรู้ มีเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และยังสามารถใช้เป็นสื่อเสริมการสอนได้โดยไม่ล้าสมัย” นายปกิต เอี่ยมโอภาส กล่าว

ด้านนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการกบนอกกะลา กล่าวแสดงความเห็นต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “โครงการ อลิอันซ์ ซี.พี. สื่อความรู้เพื่อเด็กไทยในชนบท ถือเป็นโครงการที่มอบประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทย นั่นคือการให้ความรู้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้เปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสความเป็นจริงของโลก ก่อให้เกิดความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง รู้ถึงเหตุและผล และนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาใช้ในชีวิตจริง กล่าวได้ว่าทั้งทีวีบูรพา และ อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการจุดประกายให้สังคมหันมาใส่ใจในเรื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม”

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย โดยการร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและกลุ่มอลิอันซ์ ที่ดำเนินงานมานานกว่า 100 ปี มีเครือข่ายประกันชีวิตและประกันภัยมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก การร่วมทุนกันนี้ ส่งผลให้ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด มีความมั่นคงทางการเงิน อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี