นิทรรศการตลาดนัดศิลปะ ณ อาคารทีพีไอ

นิทรรศการตลาดนัดศิลปะ ณ อาคารทีพีไอ
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัด “นิทรรศการตลาดนัดศิลปะ ณ อาคารทีพีไอ” ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ชั้น ๑ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยขยายพื้นที่ศิลปะไปยังแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานคร ช่วยเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายผลงานให้แก่ศิลปินตลาดนัดศิลปะ และสร้างแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ให้แก่เยาวชน

พิธีเปิดนิทรรศการ จะมีขึ้นในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว

**เข้าชมและร่วมทุกกิจกรรม ฟรี ตลอดการจัดงาน.**