สิ่งที่ดีกว่าเพื่อคุณ คือคำสัญญาจากเรา ชาวเอไอเอส

เอไอเอสยกทีมแถลงทิศทางการดำเนินงานปี 51 ชูแนวคิด สิ่งที่ดีกว่าเพื่อคุณ คือคำสัญญาจากเอไอเอส ผ่านการทำงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย, ความหลากหลายของบริการ, ความเป็นเลิศในการดูแลลูกค้าและสิทธิพิเศษที่มากยิ่งกว่า รวมไปถึงมุ่งทำความดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่เข้มแข็ง

คณะผู้บริหารเอไอเอส นำโดย คุณวิกรม ศรีประทักษ์-หัวหน้าคณะผู้บริหาร , คุณวิเชียร เมฆตระการ-กรรมการผู้อำนวยการ, คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์-รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด, คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร-รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการเครือข่าย และ คุณวิลาสินี พุทธิการันต์-ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและบริการ ร่วมกันแถลงถึงแนวทางการดำเนินงานของเอไอเอสในปี 2551

โดยคุณวิกรมกล่าวว่า “ตลาดมือถือภาพรวมในปี 2551 คาดว่าจะเติบโตอีกราว 5% และมี Penetration rate อยู่ราว 100% ภาพรวมการแข่งขันในตลาดเมืองน่าจะยังคงมีความรุนแรง ส่วนกลุ่มใหม่ที่ผู้ให้บริการทุกรายจะมุ่งเน้นเป็นอย่างมากคือ กลุ่ม Teen และ Pre-Teen รวมไปถึงตลาดต่างจังหวัด ส่วนเทคโนโลยีใหม่ๆนั้น เชื่อว่าจะได้เห็นการผสมผสานของเทคโนโลยีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ของลูกค้าในลักษณะของ Multi Media Service เต็มรูปแบบผ่านการใช้งานทั้งแบบ Wireless และ Fix Wireless”

“สำหรับแนวทางการแข่งขันที่เรามุ่งผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือ การแข่งกันสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าอย่างแท้จริง มิใช่แข่งกันที่จำนวนฐานลูกค้า เพราะไม่ถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน แนวทางของเอไอเอส จึงมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำส่งบริการที่ดียิ่งกว่าในทุกด้าน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงเป้าหมายที่จะทำหน้าที่ผสมผสานบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร เพื่อก้าวสู่การเป็น Total Telecom Provider อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านสายงาน Mobile, Fix และ Solutions ที่จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆในปีหน้าเช่นกัน” นายวิกรม กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2551 นั้น นายวิเชียร กล่าวว่า “เอไอเอสเชื่อมั่นในรากฐานที่แข็งแกร่งอันจะนำไปสู่ความสามารถในการนำส่งบริการที่หลากหลาย สะดวกสบายและดียิ่งกว่าให้แก่ลูกค้า ดังนั้นจึงยังคงเดินหน้าเน้น 5 แกนการทำงานหลัก คือ เครือข่าย, บริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์กับทุกกลุ่ม, ความเป็นเลิศของงานบริการและสิทธิพิเศษที่มากยิ่งกว่า ซึ่งทำอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการมุ่งทำความดีเพื่อร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดยมีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้
เครือข่าย : ด้วยงบประมาณกว่า 10,500 ล้านบาท จะทำให้เครือข่ายเอไอเอสขยายพื้นที่ครอบคลุมอีกกว่า 15% และมีจำนวนสถานีฐานเพิ่มเป็น 14,500 แห่ง โดยมุ่งขยาย Coverage ในพื้นที่ใหม่ๆ อาทิ ชุมชนสองฝั่งคลองต่างๆ, เส้นทางถนนใหม่ๆ, เส้นทางลัด, แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ, พื้นที่ริมชายฝั่งทะเล, อาคาร-สำนักงานใหม่ๆ , นิคมอุตสาหกรรม หรือ โรงงาน รวมไปถึงเพิ่มศักยภาพของเครือข่าย EDGE ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เอไอเอสยังได้ริเริ่มแนวคิด “Green Network” หรือ เครือข่ายประหยัดพลังงาน ที่นำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานต่างๆมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์, การใช้น้ำมันไบโอดีเซลล์, ปรับอุปกรณ์ในชุมสายและสถานีฐานให้สนับสนุนการลดใช้พลังงาน เพื่อให้เครือข่ายของเราทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ

บริการที่หลากหลายและเข้าถึงทุกกลุ่ม : ด้วยแนวคิด Integrated Marketing ที่จะหลอมรวมบริการที่หลากหลายไปพร้อมกับ Products ต่างๆจากเอไอเอส ที่ยังคงเน้นเรื่องของ Segmentation อย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง สวัสดี, วัน-ทู-คอล!, จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ รวมไปถึง สมาร์ทโซลูชั่นส์ ที่เมื่อประกอบเข้ากับ Solutions อัจฉริยะต่างๆจากเครือข่าย อาทิ Super IN ก็จะทำให้เอไอเอสสามารถส่งมอบบริการแบบ Flexible และ Customize ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ส่วนบริการ Non Voice นั้นคาดว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่า 10% โดยจะยังคงเดินหน้าพัฒนา Mobile Internet และรูปแบบการใช้ Content ที่ตอบโจทย์ Lifestyle ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางด้าน Entertainment

งานบริการที่เป็นเลิศและสิทธิพิเศษที่มากยิ่งกว่า : ด้วยแนวคิดที่ว่า Customer Service มิใช่เพียงบริการหลังการขาย แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าผ่านการดูแลและการให้บริการแบบครบวงจรตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการจากเอไอเอส ดังนั้นหลักการทำงานของเราคือ ต้องมองจากความต้องการลูกค้าเป็นหลัก, มอบบริการด้วยความจริงใจ, ทำให้เกิดความสะดวกสบาย และสร้างมาตรฐานของงานบริการคุณภาพ ที่ส่งมอบให้จากวันแรกที่ลูกค้าไว้วางใจเลือกใช้บริการจากเอไอเอส โดยเราสัญญาจะมอบบริการที่เป็นเสมือนหนึ่งที่ปรึกษาในทุกช่วงเวลาของการใช้งาน ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เอไอเอส คอลล์เซ็นเตอร์ 1175, สำนักงานบริการเอไอเอสและร้านเทเลวิซกว่า 720 แห่ง, จุดชำระบริการที่มีมากกว่า 60,000 จุดและ Mobile Payment Agent รวมไปถึงนวัตกรรมด้านงานบริการที่เดินหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง อาทิ Call Center ภาษาต่างประเทศ, ภาษาถิ่น และ Face to Face Singing Call Center ส่วน Privilege จากเอไอเอสพลัสนั้น จะยังคงยึดแนวคิดมอบความพิเศษที่ง่าย,สะดวก และมากยิ่งกว่า ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจาก 3 แกนหลัก คือ ช็อปปิ้ง, ทานอาหาร ,บันเทิง ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี จึงเพิ่มในอีก 3 แกนคือ กีฬา, การศึกษา และสุขภาพ เพื่อความพิเศษที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เอไอเอส สานรัก สานสังคม : นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการมอบบริการที่ดีที่สุดแล้ว เรายังมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทย เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านทางโครงการสานรักที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นายวิเชียรกล่าวในตอนท้ายว่า “นอกเหนือจากคำสัญญาในการมอบบริการที่ดียิ่งกว่าจากชาวเอไอเอสทุกคนแล้ว วันนี้เรายังเปิดช่องทางพร้อมรับคำแนะนำ หรือ ข้อเสนอจากลูกค้าทุกท่านผ่านทาง AIS Call Center และผ่านทาง www.ais.co.th อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเครือข่าย หรือ ปัญหาด้านงานบริการ เพื่อจะนำมาซึ่งการปรับปรุงให้ดียิ่งกว่าในทุกๆวัน เพราะสิ่งที่ดีกว่าเพื่อคุณ คือคำสัญญาจากเรา ชาวเอไอเอส ”