เชฟโรเลตส่งแคปติวา สนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็วๆ นี้ ชาติชาย สุวรรณเสวก (กลางขวา) กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด สนับสนุนรถยนต์เชฟโรเลต แคปติวา ให้แก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาการศึกษาเยาวชน ในโครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้่านต่างๆ ของเยาวชนในชนบท อาทิ การให้ความรู้ในการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (กลางซ้าย) คณบดีฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุข (กลาง) เป็นผู้รับมอบ โดยการสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เชฟโรเลต พัฒนาการศึกษาไทย”

โครงการ “เชฟโรเลต พัฒนาการศึกษาไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2547 สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมา เชฟโรเลตได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศกว่า 1 ล้านบาท จัดสร้างห้องสมุดสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารกว่า 15 จังหวัดทั่วประเทศ และจัดสร้างห้องแล็บเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมมอบรถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องมือมาตรฐาน ควบคู่การฝึกอบรมความรู้ด้านยานยนต์ให้กับอาจารย์ของสถาบันนั้นๆ รวมมูลค่ากว่า 55 ล้านบาท