แปรงสีฟันเบอร์แมนผ่านการพิจารณาคุณภาพจากกรมอนามัยร่วมโครงการแปรงสีฟันติดดาว

นายเทียม รินทร์โชคชัย ประธานกรรมการ บริษัท รินทร์โชคชัย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแปรงสีฟันคุณภาพแบรนด์ “เบอร์แมน” (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตรแปรงสีฟันคุณภาพและร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “แปรงสีฟันติดดาว” ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย เพื่อคัดเลือกแปรงสีฟันที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยระมัดระวังในการเลือกซื้อแปรงสีฟันที่ได้มาตรฐาน สังเกตจากสัญลักษณ์รูปดาวของกรมอนามัยบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี