ฮอนด้ามอบรางวัลแก่แอนิเมเตอร์ไทย ฝีมือดี ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น “อาซิโม อานิเมะ”

บรรยายภาพ: ผู้ชนะเลิศทั้ง 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายรัฐนนท์ แซ่เตียว (ยืน-ที่สองจากขวา) รางวัลที่ 2 นายกิตติศักดิ์ ธารามาศ (ยืน-ซ้ายสุด รับแทนโดย นายพรชัย ธารามาศ ผู้เป็นบิดา) รางวัลที่ 3 นางสาวณัฐชา รัตนรุจ (ยืน-ขวาสุด) และรางวัลที่ 4 ทั้งหมด 3 รางวัลได้แก่ (แถวนั่งจากซ้ายไปขวา) 1.ด.ช. พสุ ชูทัย 2.นายพันธ์เทพ คงวิริยะวศิน และ 3.นายพร ถิรมงคล

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด นำโดย นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (ยืน-ที่สองจากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส มอบรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท แก่ผู้ชนะเลิศโครงการ “อาซิโม อานิเมะ” ซึ่งเป็นโครงการประกวดการออกแบบและเขียนภาพแอนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ “อาซิโมและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยจากฮอนด้า จะสร้างโลกให้น่าอยู่ได้อย่างไร” จุดประสงค์ที่ฮอนด้าริเริ่มโครงการประกวดแอนิเมชั่นในครั้งนี้ คือ เพื่อต้องการกระตุ้นให้สังคมไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และมีเวทีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีหุ่นยนต์อาซิโมอัจฉริยะสมองกลเป็นแรงบันดาลใจ ผลงานที่มีความโดดเด่นเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.asimoanime.com

ในภาพ: ผู้ชนะเลิศทั้ง 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายรัฐนนท์ แซ่เตียว (ยืน-ที่สองจากขวา) รางวัลที่ 2 นายกิตติศักดิ์ ธารามาศ (ยืน-ซ้ายสุด รับแทนโดย นายพรชัย ธารามาศ ผู้เป็นบิดา) รางวัลที่ 3 นางสาวณัฐชา รัตนรุจ (ยืน-ขวาสุด) และรางวัลที่ 4 ทั้งหมด 3 รางวัลได้แก่ (แถวนั่งจากซ้ายไปขวา) 1.ด.ช. พสุ ชูทัย 2.นายพันธ์เทพ คงวิริยะวศิน และ 3.นายพร ถิรมงคล