ททท. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ”

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ขอเชิญทุกท่านร่วม “ งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ” ในระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2551 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 เผยว่า งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2551 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นกิจกรรมที่ชาวชัยภูมิได้จัดขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ “พระยาภักดีชุมพล” ซึ่งชาวชัยภูมิเรียกท่านว่า “เจ้าพ่อพระยาแล”และถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์ ขบวนถวายช้าง การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ ที่ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไป และเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
ได้เป็นอย่างดียิ่ง

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1573 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4483 0747 หรือที่ ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 โทรศัพท์ 0 4421 3666, 0 4421 3030 ทุกวันในเวลาราชการ