ผู้บริหารกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ประดิษฐ์ของขวัญวันเด็ก

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (กลาง) พร้อมด้วย (จากซ้าย) เกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จิราพร คูสุวรรณ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน และ ดร.นารี บุญธีรวร ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานบริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ประดิษฐ์กระถางสวนครัวแสนรักและถ้วยใส่ปากกา ดินสอ ซึ่งประดิษฐ์จากแกนกระดาษทิชชู่ มอบให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กที่ตลาดหุ้น 2551 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ