กสิกรไทยแจ้งผลประกอบการรวมบริษัทย่อยปี 50 มีกำไร 15,005 ล้านบาท

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานก่อนสอบทานในปี 2550 ของธนาคารและบริษัทย่อย ว่า มีกำไรสุทธิ 15,005 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 6.28 บาท เทียบกับผลประกอบการในช่วงเดียวกันของปี 2549 ที่มีกำไรสุทธิ 13,664 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 5.74 บาท เท่ากับมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9.81% และมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 9.41%

สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะไตรมาส 4 ในปี 2550 มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 3,628 ล้านบาทกำไรต่อหุ้น 1.52 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 994,518 ล้านบาท มีเงินให้สินเชื่อ 762,505 ล้านบาท และมีเงินฝากรวม 783,822 ล้านบาท มีเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 14.62% แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 10.74% และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ 3.87% มีสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL Gross) เท่ากับ 4.45% และมีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL Net) ที่ 2.29%