อะเคเซีย ปลื้มโครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี


21-01-2008 00:00:00

อะเคเซีย ไอที เซอร์วิซเซส เผยหลังเข้าร่วม โครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งดำเนินการโดยคณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC-IBIZ 4 ) ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน สามารถให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ได้จำนวนมากขึ้น

นายสุรศักดิ์ ลิ้มละมัย ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท อะเคเซีย ไอที เซอร์วิซเซส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า อะเคเซีย ดำเนินกิจการบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ชื่อดังระดับโลก สำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานประมาณ 200 คน โดยแบ่งแผนกบริการเป็นหลายแผนก แยกตามประเภทสินค้า ที่ให้บริการ และวิธีการให้บริการ เช่น แผนกซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้านำเข้ามาส่งซ่อม ที่ศูนย์บริการ (ฺBench Service) หรือ แผนกที่ต้องส่งช่างออกไปซ่อมเครื่อง ณ สถานที่ติดตั้ง (Onsite Service) เป็นต้น ปัญหาที่ อะเคเซีย ประสบคือการซ่อมเครื่องที่ล่าช้าทำให้มีเครื่องค้างซ่อมกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของเครื่องที่แจ้งเข้ามา เพื่อปรับปรุงระบบงานและการให้บริการให้ดีขึ้น จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี

“ โครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี ดำเนินการโดยคณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC-IBIZ 4 ) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. โดยทีมงานของบริษัทได้ร่วมทำงานกับคณะที่ปรึกษา ทำการวิเคราะห์การทำงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมที่จะนำมาเพิ่มผลิตภาพการให้บริการ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาเกิดจากการทำงานหลายขั้นตอน ผ่านหลายหน่วยงาน และการทำงานในบางขั้นตอนมีความซ้ำซ้อนมากเกินไป ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ออกแบบระบบการทำงานใหม่ที่ทำให้มีความกระชับรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อน หลังการเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้การซ่อมมีผลิตภาพสูงขึ้น ขั้นตอนการทำงานมีความกระชับ รวดเร็ว สามารถลดจำนวนเครื่องค้างซ่อมได้เป็นจำนวนมาก และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น “ นายสุรศักดิ์ กล่าว

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter