ไรมอน แลนด์ บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านซำม่วง จ.เพชรบูรณ์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบเงินสดพร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ แก่โรงเรียนบ้านซำม่วง จ. เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิกองทุนไทย

มูลนิธิกองทุนไทยก่อตั้งโดยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน 7 องค์กร ทำหน้าที่ประสานกับบุคคล และองค์กรในสังคมเพื่อนำทรัพยากรที่ได้ไปมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศ

จากภาพ : คุณขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่สามจากขวา แถวหลัง) นำทีมงานไรมอน แลนด์ไปมอบเงินและอุปกรณ์จำเป็นแก่น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านซำม่วง จ.เพชรบูรณ์