“ทีม Be Burnt จากนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” ชนะเลิศ โครงการ “True Young Producer Award 2007”

ทีม Be Burnt จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย นายแมนรัชต์ สุทธิชัยโชติ (ที่ 4 จากขวา) และนายสงฟาง จรุงกิจอนันต์ (ที่ 4 จากซ้าย) คว้ารางวัลโฆษณายอดเยี่ยม รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลทัศนศึกษาดูงานที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา และรางวัลเรียนฟรีกับ Gen-X Academy 1 คอร์ส มูลค่า คนละ 20,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท ในโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา True Young Producer Award ภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันลดวิกฤติภาวะโลกร้อน” โดยได้รับเกียรติจากคุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ และคุณชัยประนิน วิสุทธิผล (ที่ 2 จากขวา) นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล ณ โรงภาพยนตร์ House RCA เมื่อเร็วๆนี้ โดยผลงานภาพยนตร์โฆษณาที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางช่องทรูวิชั่นส์ต่อไป

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงภัยของภาวะโลกร้อนที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 580 ทีม จาก 42 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สำหรับผลการแข่งขันรางวัลอื่น มีดังนี้
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมซุปเปอร์ฮีโร่ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลป๊อปปูลาร์โหวต ได้แก่ ทีม Plug In จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม